سه شنبه 11 مهر ماه 1402 عضويت ورود

اهداف وظایف مدیریت در بخش های مختلف

زراعت :

افزايش كمی و كيفی توليدات زراعی، رسيدن به توسعه و توليد پايدار ، استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد و اجرای مديريت اصولی مزرعه ، جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار به منظور انجام برنامه ريزی های لازم مربوط به توسعه سطح زير كشت محصولات و افزايش ميزان توليد در واحد سطح ، شناسائی و تعيين نيازهای تحقيقاتی و اولويت های امور زراعی، تهيه طرح جامع كشت محصولات زراعی ، نظارت براجرای پروژه های زراعی و تهيه گزارش پيشرفت عمليات ، هدايت ، تشويق و حمايت از سرمايه گذاران از جمله وظايف  بخش زراعت مي باشد

 

برنامه هاي توسعه اي بخش زراعت شهرستان

 

1-    توسعه و ترويج كشاورزي حفاظتي براي اكثر محصولات زراعي

2-    تلاش و برنامه ريزي در جهت توليد محصولات سالم زراعي با بكار گيري روش هاي تلفبقي كنترل آفات و بيماري ها

اجراي طرح هاي تحقيقاتي ..براي شناسايي ، انتخاب و معرفي ارقام جديد محصولات مختلف در منطقه

 

باغباني :

وظايف مديريت باغياني مطالعه و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات گردآوري شده براي تدوين برنامه هاي باغباني در جهت افزايش توليد و توسعه امور باغباني ، توسعه سطح زير كشت ،تهيه طرح جامع كشت باغي، تدوين طرح هاي آموزشي و ترويجي ، نظارت بر امور مربوط به برآورد نهاده ها و ماشين آلات مورد نياز

 

 برنامه هاي توسعه اي بخش باغباني شهرستان :

1-حفظ باغات با توجه به شرایط منطقه و منابع آبی بر اساس طرح هاي مطالعاتي

 

امور دام و طيور و آبزيان :

شناخت منابع و عوامل تولید شیر وگوشت ، حفظ وتوسعه پرورش  در جهت افزایش تولیدات ، انجام عملیات اصلاح نژادی ، بهبود مدیریت پرورش وبهینه سازی اماکن وجایگاه ها در جهت افزایش بهره وری ، حمایت از توسعه سرمایه گذاری.

 

صنايع كشاورزي :  

امكان فرآوري ، بسته بندي و سورتينگ انواع محصولات كشاورزي ، امكان سرمايه گذاري هاي كلان ، ايجاد ارزش افزوده كالا ، تدوين برنامه راهبردي جهت مديريت صنايع تبديلي و تكميلي با توجه به ظرفيتهاي توليد ، بررسي وضعيت ضايعات محصولات غذايي و تعامل با واحدهاي مربوطه جهت دستيابي به راه حلهاي مناسب در جهت كاهش ضايعات ، تهيه و تدوين دستورالعملهاي فني لازم در زمينه احداث ، بهبود و توسعه صنايع غذايي كشاورزي در اين بخش مي باشد

 

امور آب و خاك:

 احداث زهکشهاي انتقال آبهاي سطحي مازاد ، انجام عمليات اجراي پروژه هاي فرعي آبياري ، زهکشي مهار آبهاي سطحي با اجراي بندهاي انحرافي و سدهاي مخزني ، تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي ، مديريت آب در مزارع ، احداث زهكشهاي سطحي و زيرزميني در مناطق پرآب ، جلوگيري از پرت آب موجود با احداث كانال هاي آبياري ، لوله گذاري خطوط انتقال و ... مي باشد. معرفی متقاضیان واگذری جهت احداث استخر نقشه برداری وجوابگویی وراهنمایی ارباب رجوع.  معرفی جهت اخذ مجوز برق طرهایی که به سیستم آبیاری مجهز باشد.واحداث جاده بین مزارع و....……

 

امور فناوريهاي مكانيزه كشاورزي :

از جمله وظايف اين بخش :

1-  ايجاد مزارع الگوئي مكانيزه  با استفاده از ماشينها و ادوات جديد 2- توسعه ،تقويت،هدايت ،حمايت ونظارت بر واحدهاي ارائه خدمات مكانيزه 3- تهيه و محاسبه شاخص هاي مكانيزاسيون كشاورزي شهرستان ( درجه ، ضريب ، بهره وري و . . .) 4- تنظيم ،راه اندازي وآموزش كاربرد ماشين آلات و ادوات كشاورزي ونظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي خصوصاً نظارت بر برداشت غلات 5- جمع آوري اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون شامل: ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي ارائه خدمات مكانيزه ، تعمير گاهها ، واحد هاي ساخت و فروشگا ههاي موجود در شهرستان 6- شناسايي اهم وظايف اداره امور اراضي شهرستان عبارتست از :

-  اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي جهت صيانت از عرصه هاي توليد در بخش كشاورزي و جلوگيري از تخريب ، تبديل ، تفكيك و تغيير كاربري اراضي كشاورزي

-        تعيين تكليف متصرفين اراضي دولتي (خالصه باير باقيمانده مرحله اول ) و اجراي قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي

-        استقرار دبيرخانه كميسون تبصره يك و چهار ماده يك قانون حفظ كاربري به منظور دريافت تقاضاي تغيير كاربري اشخاص حقيقي و حقوقي و تكميل پرونده

-        بررسي و درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مبني بر واگذاري اراضي ملي و دولتي براي ايجاد و توسعه طرح هاي كشاورزي و غير كشاورزي با رعايت قوانين و مقررات

-        بازديد و نظارت بر مجوزه ها و موافقتنامه هاي صادر شده و ...

 

از ديگر اقدامات شهرستان :

1- نظارت مستمربراراضي واگذارشده وتكميل فرم عوامل نظارتي  2- بازديدازاراضي مورددرخواست واگذاري وتهيه گزارش وكروكي واستعلام ازمراجع ذيربط3- پيگيري قوانين حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات 4- پيگيري پرونده هاي حقوقي و دفاع از حقوق دولت

 

اداره حفظ نباتات :

از جمله وظايف آن  قرنطينه ، پيش آگاهي ، مبارزه با عوامل خسارت زاي نباتي ، مبارزه  شيميايي و بيولوژيك با آفات و بيماريها ي انواع گياهان زراعي ، باغي و گلخانه ايي ، مبارزه با علف هاي هرز  مزارع و باغات ، ضد عفوني بذور و ...  مي باشد.

اهم فعاليت هاي اداره حفظ نباتات شهرستان عبارت است از :

1-    ایجاد پست قرنطینه آفات و بیماری های گیاهی

2-   اجرای طرح IPM

3-  اعلام زمان مبارزه با آفات و بیماریها

4-   نظارت بر مبارزه با آفت سن گندم و اجرای عملیات پیش آگاهی

5-   توصیه های فنی به کشاورزان

 

ترويج  و آموزش كشاورزي :

 برنامه ريزی و اجرای طرحهای ترويجی در زمينه توليد محصولات سالم و ارگانيك ،  نظارت و حمايت از عاملين ترويجی با تاكيد بر كشاورزان خبره ، تسهيل گران روستايی ،  مددكاران ترويجی ، شركتهای خدمات مشاوره ای ، معرفی و حمايت از بهره برداران ، توليد كنندگان نمونه بخش كشاورزی ، روستايی و عشايری ، توسعه و تجهيز شبكه ترويجی متناسب با نياز بخش ،  اجرای طرحهای بسيج سازندگی بمنظور جلب مشاركت كشاورزان جوان در امر توسعه كساورزی ، استفاده از روش هاي نوين آموزشي در جهت ارتقاء سطح آگاهي ، مهارت ، دانش و بينش بهره برداران بخش كشاورزي و انتقال تبادل اطلاعات و دستاوردهاي تحقيقاتي و فنون جديد كشاورزي در سطح مزارع به كشاورزان حائز اهميت مي باشند

 

اقدامات ترويجي شهرستان :

  طرح بسیج سازندگی

برگزاری نمایشگاه شهرستانی پتانسیل های کشاورزی شهرستان.    ارسال پیام کوتاه آموزشی به کشاورزان منطقه.   استفاده از کودهای ارگانیک در راستای تولید محصول سالم.

همکاری در خصوص تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی.   8. برگزاری جشن ها و مراسمات مربوط به هفته جهاد کشاورزی 9. نظارت بر امور شرکت های فنی مهندسی و مشاوره ای.   جذب کارآموزان و دانشجویان رشته های کشاورزی جهت گذراندن دوره های کارآموزی.   . بکارگیری سربازان سازندگی

 

 

   
 
نظرسنجي
لطفا نظر خود را درباره سایت اعلام نمایید

 

تعداد جوابها : 217

عالی : 43%
خوب : 6%
متوسط : 6%
ضعیف : 45%

  ارسال  
   
كاربران حاصر در سایت
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 271
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 271

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2564722
Visitors بازديد هاي امروز: 672
Visitors بازديد هاي ديروز: 1129

فعال در اين زمان كاربران فعال:
   
Copyright (c) 1402/07/11 پرتال مديريت جهادكشاورزي شهرستان سميرم
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا